Zwroty i wymiana

Zwroty i wymiany towarów:

  1. Klient dokonujący zakupu na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w Rozdziale 2, art. 10. Ustawy z dn. 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Ograniczenia dotyczące zwrotów – fragmenty Ustawy (Rozdział 2, art. 10. Ustawy z dn. 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny):

„Umowy zawierane na odległość

pkt 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

pkt 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

      Zamówienie zawierającego indywidualne cechy [określane parametry i wymogi konkretnego klienta dla modelu ,komfortu ,wykonania ,wg, odrębnych ustaleń  ]          

W praktyce odstąpienie od umowy ma zastosowanie dla obuwia” typowego tanecznego”, pod warunkiem że zamówienie nie było realizowane wg indywidualnych kryteriów Klienta, a zwracany towar nie nosi znamion użytkowania.

  1. Zwroty pieniężne będą dokonywane tylko na numer konta podany przez Klienta.
  2. Do produktu zwracanego należy dołączyć dowód zakupu.
  3. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Lizdance nie będzie odbierał przesyłek za pobraniem
  4. W przypadku obuwia wykonywanego na zamówienie, zgodnie z w/w Ustawą, odstąpienie od umowy i zwrot należności jest niemożliwy.
Shopping Cart